9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ « ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»-ΤΡΙΚΑΛΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΟ 15€) 18€

Αναχώρηση στις 9:30 από Καμάρα (τα υπόλοιπα σημεία αναχωρήσεων πριν και μετά την Καμάρα θα καθοριστούν κατόπιν συνεννοήσεως).

Leave a Reply