Ο στόλος μας με τους έμπειρους οδηγούς του Γραφείου Γενικού Τουρισμού Armatours, αποτελεί την εγγύηση στις οδικές ταξιδιωτικές μεταφορές όπως :

* καθημερινές μετακινήσεις μαθητών

* μαθητικές / φοιτητικές εκδρομές

* μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

* μετακινήσεις εισερχόμενου τουρισμού